Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2013

tomash151

January 21 2013

tomash151
tomash151
tomash151
Czy zauważyłeś?
Czy zauważyłeś, że najmocniej tęsknimy za tymi, którzy są tuż obok nas,
a my nie możemy ich mieć?

Najbardziej brakuje nam tych, którzy są prawie namacalni.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co boli bardziej
- powiedzieć coś i żałować tego, 
czy nic nie powiedzieć i tego żałować?

Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.

Nie bój się mówić ludziom, że ich kochasz. 
Jeśli to zrobisz, oni mogą złamać Ci serce, ale jeśli nie, 
Ty możesz złamać ich.

Czy kiedykolwiek postanowiłeś nie wiązać się z kimś z obawy, 
że stracicie to, co do tej pory was łączyło? 
To Twoje serce decyduje, 
kogo kocha, a kogo nie. 
Nie możesz mu mówić, co ma robić. Ono samo wybiera. 
Wtedy kiedy najmniej się tego spodziewasz,
a nawet wtedy, gdy tego nie chcesz...

Czy kiedykolwiek pragnąłeś kochać kogoś całym sobą,
ale ta druga osoba za bardzo się obawiała, 
by Ci na to pozwolić? 
Zbyt wielu z nas pozostaje zamkniętych,
gdyż za bardzo się boją. Boją się, 
że zacznie im zbyt mocno zależeć,
albo ze strachu przed tym, 
ze drugiej osobie zależy mniej albo wcale.

Czy kiedykolwiek kochałeś kogoś, 
kto zupełnie nie miał o tym pojęcia?

Czy byłeś kiedyś zakochany w swoim najlepszym przyjacielu
i musiałeś spokojnie patrzeć jak budziło się w nim gorące uczucie
dla kogoś innego?

Czy kiedykolwiek zaprzeczyłeś swoim uczuciom, 
gdyż strach przed odrzuceniem był nie do zniesienia?

Kłamiemy, kiedy się boimy... Boimy się tego, czego nie znamy, 
boimy się tego, co pomyślą o nas inni. 
Ale za każdym razem to, 
czego się boimy rośnie i staje się silniejsze.

Życie samo w sobie jest ryzykiem i czasami wymaga
od nas skoku w przepaść.

Nie bądź osobą, która musi patrzeć w przeszłość
i zastanawiać się, co mogła mieć i zrobić...

Nikt nie czeka wiecznie...

— dwg
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapl pl

July 03 2012

tomash151
6440 1c4f
QWOP
Reposted fromZircon Zircon viadzwiedz dzwiedz

June 21 2012

tomash151
tomash151
Reposted fromgaf gaf viaPaseroVirus PaseroVirus

April 04 2012

tomash151
7866 cb23
Reposted fromlordawesomeguy lordawesomeguy
tomash151
 Code Refactoring  via @XRasher
Reposted frommitry mitry viatomash tomash

March 29 2012

tomash151
gaylord silly
Reposted fromwaka waka viatomczan tomczan

March 02 2012

tomash151
4903 86d1
Reposted fromnervengift nervengift viawebjunk webjunk
tomash151
tester

March 01 2012

tomash151

Morons


Reposted fromdigitalalias digitalalias
tomash151
5180 aacc
Always make sure you bring an MP5 gun with you - just in case.
Reposted fromdigitalalias digitalalias

February 29 2012

tomash151
2765 14eb
Real Teemo ;3
tomash151
tomash151
8137 c204
Reposted fromMiziou Miziou viawojtku wojtku
tomash151
tomash151
8009 de73 500
Reposted fromdanio danio viawojtku wojtku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl